Jing Wei - "Bean"

Jing Wei
"Bean"
Linocut on birch plywood
14" x 18"

$100.00