Keita Morimoto - "The Black Robe"

Keita Morimoto

$1,220.00 

This product is currently sold out.

Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art

Keita Morimoto - "The Black Robe"

oil on panel

18 x 24 in.

 

 

View more works by this artist here.

Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art
Keita Morimoto - "The Black Robe" - Spoke Art

Similar Products