Keita Morimoto - "The Black Robe"
Keita Morimoto - "The Black Robe" Keita Morimoto - "The Black Robe" Keita Morimoto - "The Black Robe" Keita Morimoto - "The Black Robe" Keita Morimoto - "The Black Robe"

Keita Morimoto - "The Black Robe"

oil on panel

18 x 24 in.

 

 

View more works by this artist here.

$1,220.00